درباره ما

جاده ابریشم (eSiRo.Net)، شبکه تجاری بین المللی است که در راستای ارتقای فعالیتهای تجاری با تمرکز بر کشورهای آسیایی به فعالیت می پردازد.

Store.eSiRo.Net فروشگاه اینترنتی این مجموعه می باشد.